Investiční akce obce i Správy a údržby silnic (SÚS) je pozastavena. Způsobily to první kroky nespokojeného stěžovatele, který sice nemá ve Volduchách trvalé bydliště, ale podařilo se mu akci výrazně zkomplikovat.

„Společně s SÚS jsme nechali zpracovat společný projekt a loni v listopadu obdrželi stavební povolení. Nabylo právní moci, ovšem jeden z občanů podal žádost o přezkum a krajští úředníci ho vyslyšeli. Podle mého názoru spíše kvůli formálním pochybením, ale to je dnes jedno. Investici jsme museli přerušit,“ nemá ze situace radost starosta Michal Černý. Věří, že stavba bude pokračovat a podaří se do konce roku dodělat nový povrch komunikace, chodníky i odvodnění.

Lidé z Volduch dali najevo, co si o záležitosti myslí. K zákazové značce připojili vzkaz nespokojenému spoluobčanovi včetně malé kasičky.