„Terénní vycházka volně navazuje na loňský seminář s názvem Problematika koroptve a zajíce ve volné krajině,“ informoval nás Pavel Moulis, šéf rokycanských ochránců. „Akce je určena především pro myslivce, zemědělce, ochránce přírody, ale také pro veřejnost se zájmem o zlepšování životního prostředí a okolní krajiny,“ pokračoval Moulis.

Sraz před sídlem ochránců v rokycanské Švermově ulici je naplánován na devátou hodinu. Odtud se účastníci vlastními vozy, popřípadě objednaným autobusem, dopraví před Obecní přad v Čilé. Tam bude v deset hodin na programu zahájení. O patnáct minut později už skupina vyrazí na vycházku kolem obce po severním koutu Rokycanska. „S návratem počítáme zhruba kolem třinácté hodiny do Čilé, kde bude možnost poobědvat a podiskutovat,“ doplnil Pavel Moulis.