Organizace vznikla roku 1982 a už 33 let je jejím předsedou Pavel Moulis (vlevo). Zajišťuje nejen činnost spolku, ale i chod záchranné stanice živočichů, organizuje přírodo-vlastivědné výlety, vycházky do okolí Rokycan i dál, vede kroužek mladých ochránců, pořádá letní tábory, plesy, atd.

Ilustrační foto.
Hasiči z Rokycan vyrazili k nehodám