Termín decimace je odvozen z latiny a volně přeloženo znamená odstranění každého desátého. „Pluk Hanse Georga von Madlo byl roku 1642 obviněn ze zbabělosti a útěku z bitvy u Breitenfeldu v Sasku, která se konala 2. listopadu a císařská armáda zde byla drtivě poražena vojskem Švédska,“ připomíná badatel Radek Cinke. Vojenský útvar se musel po debaklu přesunout se do Rokycan, kde zanedlouho padlo kruté rozhodnutí. Pluk byl pro výstrahu odsouzen dávným trestem, známým už z dob starověkého Říma. Každého desátého vojáka tak odsoudili k trestu smrti.

A co následovalo? Řadoví vojáci byli oběšeni na stromech při cestě na Plzeň. Důstojníci byli později v Praze v červnu 1643 sťati.

Decimace trvala dva dny. V tom prvním byly na náměstí po nástupu zničeny prapory, pluk rozpuštěn a vymazán z historie. Druhý den následovala poprava 90 vojáků „Exekucí byl pověřen kat Jan Václav Mydlář, syn známého kata Jana Mydláře. Pro naše předky to musela být nesmírně těžká doba. Náklady na ubytování a stravu stovek vojáků v polním ležení i ve městě samém neslo město Rokycany, které přitom bylo těžce poškozeno a z velké části i vypáleno a vyrabováno po dobytí Švédy nedlouho před tím v říjnu 1639,“ dodává Cinke.

Smutnou událost dnes připomíná mohyla Madlonova pluku na křižovatce Litohlavské ulice. Nedávno tu byla realizovaná rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí. Pomník rovněž dostal novou podobu. Pikantní je, že při úpravě cesty byly nalezeny nejen ostatky popravených, ale třeba i jejich pouta.