Předpokládaná cena odbahněmí je 61 207 tisíc Kč. Dotace z Evropských fondů z této částky pokryje 51 milionů a 694 tisíc korun, dotace od Státního fondu životního prostředí 3 miliony a 40 tisíc. Město se bude podílet 6 473 tis. Kč. „V rozpočtu na tento rok Rokycany na odbahnění Boreckého rybníka počítaly s částkou 7 milionů a 500 tisíc korun, takže město má dostatečnou rezervu na realizaci plánu,“ informovala místostarostka.

Dopředu už je také stanoveno, kam se bahno, jehož opakovaný rozbor potvrdil, že neobsahuje škodlivé látky, bude ukládat. Bylo to dokonce podmínkou žádosti o dotaci. Smlouvy s majiteli pozemků jsou uzavřeny do roku 2016 a je jich dvanáct. Bahno bude kompostováno a po několika letech využito jako kvalitní ornice.

Na stavu rybníka se roku 2002 podepsala povodeň. Praskla hráz a od těch dob je nádrž bez vody. „Opravdu jsem si oddechla,“ reagovala na oznámení o odbahnění Borku Vladislava Müllerová.

„Při každých velkých deštích trnu. Vzpomínka na to, jak jsme se v roce 2002 po prsa brodili vodou z baráku, je pořád živá,“ podotkla a dodala, že dům měli vysoko zatopený a pozemek zničený. „Roku 2006 nám voda zase spláchla celou zahradu. Teď už je sice spravená aspoň hráz, ale na druhou stranu je rybník plný náletových stromků. To už jsou pořádné kmeny. Přepad by se jimi při velké vodě snadno zacpal,“ míní žena žijící v sousedství rybníka.

„Každého velkého deště se člověk bojí. Mám dvě malé děti, kam bychom se s nimi poděli?“ říká i Renata Hnízdilová. „Hned máme všechno na zahradě.

Problém je ale i s vodou ve studních. Tím, jak se změnila hladina spodní vod, jí mají lidé pod rybníkem nedostatek. My ji zatím máme, ale po revizi studny jsme zjistili, že už není pitná. Jen po vydezinfikování a teď už, bohužel, pravidelném převařování, je využitelná na vaření. Na pití se voda přiváží nebo kupuje,“ dodala mladá žena.Pokud jde o rekonstrukci hráze byla zahájena v prosinci 2006 a dokončena v říjnu 2007. Při výstavbě došlo ke zdržení, stavaři narazili na špatné podloží. „Bylo kvůli tomu třeba zpevnit návodní stranu hráze a částečné problémy se potom týkaly i vypouštěcího zařízení požeráku a loviště,“ připomněl mluvčí MěÚ Rokycany Jan Engler.

Cena díla dosáhla částky 11 861 960 Kč, včetně DPH. Žádost o dotaci na odbahnění Borku byla už jednou zamítnuta. „Nechali jsme zpracovat oponentní posudek ceny díla, protože se zdála vysoká. Je však způsobena specifickými podmínkami v Borku a velikostí rybníka. Takovýchto rybníků, jak jsme zjistili, není mnoho,“ objasňovala místostarostka. Připomněla také, že městu hodně pomohlo, když je úředníci Státního fondu životního prostředí upozornili na úskalí, která mohou nastat při zpracování žádosti. Navíc Rokycany vyhověly podmínkám Agentury ochrany přírody Plzeň, a ta poté doporučila žádost ke schválení.

Úsilí a systematická několikaletá práce se vyplatily Už 21. května rada města schválí komisi, která provede výběr dodavatele stavby, a dále rada města schválí zadávací podmínky veřejné soutěže.