K dění nám nám starosta Václav Kočí sdělil, že k rekonstrukci prostor byly vlastně tři důvody.

„Prvotním byl fakt, že se uprázdnil správcovský byt. Před dalším využitím bylo třeba ale popasovat se s nadměrnou vlhkostí, musely se odizolovat zdi i podlaha. Teprve pak se dělaly dispoziční změny,“ informoval Kočí a dodal: „Nejpádnějším impulsem ale bylo vyjít více vstříc klientům jednoho z nejnavštěvovanějších oddělení úřadu. Jedná se o občanské průkazy, pasy a evidenci obyvatel. Třebaže v budově je výtah, přemístěním z patra do přízemí usnadníme zejména handicapovaným lepší přístup, odpadne pro ně další putování chodbami budovy.“

Vedoucí odboru rozvoje města Jiří Hlad doplnil, že právě ukončované přestavby se ujala firma T BAU 2000. Největší problém byl s vlhkostí. „Kvůli tomu se dělala i rekuperace. Vnitřní dispoziční změny už nebyly tak složité,“ sdělil Hlad. Nově přibylo i okno směřující do parčíku u budovy. Rekonstrukce i se sanací město vyjde na dva miliony a sto třicet tisíc (včetně DPH). „Do nových prostor se pak bude nejsnáze možné dostat vchodem číslo čtyři, který je hned v rohu za průchodem z ulice Josefa Knihy. Vstup z průjezdu je zrušený,“ dodal Hlad.