Povinná školní docházka je zákonem stanovena od šestého roku dítěte. Ne každá ratolest je ale na nástup do školních lavic připravená. Statistiky z posledních několika let hovoří jasně – odkladů přibývá.

Na Rokycansku už ve většině škol zápisy do prvních tříd proběhly. Některé výsledky jsou až znepokojující. „Letos přišlo k zápisu dvaatřicet dětí. Z toho jich bylo zatím přijato osmnáct,“ sdělila Jaroslava Auterská, ředitelka stupenské základní školy. Zbylých čtrnáct předškoláků buďto dostalo odklad nebo čeká na vyjádření pedagogicko – psychologické poradny. Také Rostislav Judl, ředitel Základní školy Mirošov, prozradil počet nových žáků: „Z celkových třiceti uspělo dvacet dva dětí.“ Kromě toho se na zmiňované stupenské vzdělávací instituci letos setkali s fenoménem. „První třída by se měla skládat z patnácti děvčat a pouze ze tří chlapců,“ upozornila na neobvyklost Auterská.

Pokud děti u zápisu neprojevily dostatečnou zralost, měly by společně s rodiči navštívit pedagogicko – psychologickou poradnu.
Na danou problematiku jsme se zeptali Květy Čapkové, ředitelky poradny v Rokycanech. „Nejčastější příčinou odkladů bývá nezralost ve třech oblastech, pracovní, percepční a sociální,“ začala výklad Čapková. „Takové dítě se nesoustředí při vyučování, nedokončuje úkoly, nemá vyzrálé zrakové a sluchové vnímání, které je třeba k nácviku čtení a psaní. Sociálně bývá nezralé, pokud obtížně navazuje vztahy s vrstevníky i autoritami.
V posledních letech přibývá vad řeči u dětí, které mají souvislost s nevyzrálou percepcí, a tudíž i s obtížemi při nácviku čtení a psaní,“ zevrubně vysvětlila Čapková.

Pedagogové i poradci se setkávají s dvěma nejčastějšími jevy: Rodiče nechávají ratolesti doma, ačkoli jsou na školních docházku už připravené, takzvaně jim prodlužují mládí. Na druhé straně existují rodiče, jež neberou rady odborníků v potaz a bezpodmínečně vyžadují jejich nástup do první třídy.

„Pokud rodiče pošlou nezralé dítě do školy, mohou u něj zapříčinit demotivaci pro školní práci, nebo ho vystaví stresové situaci,“ varuje Čapková. „Přítomnost nezralého dítěte ve škole komplikuje také práci učitele. S obtížemi se pak potýkají i samotní rodiče. Abychom předešli zařazení nezralého dítěte do školy, provádíme ve všech mateřských školách screeningové šetření za účelem předejít neúspěchu těchto dětí v první třídě. Je prevencí poruch učení i chování,“ uzavřela ředitelka.