Část Němčovic, Olešná, by se v budoucnu konečně už nemusela obávat záplav. Přívaly vody totiž obec sužují několik let. Proto se místní rozhodli vytvořit ochranná opatření.

Zvláště po povodňové aktivitě minulých dní je takové zajištění aktuální. V minulosti obyvatelé opakovaně bojovali s vodou, zvýšená hladina Olešenského potoka jim mnohokrát způsobila krušné chvilky. Kvůli tomu, že je potok svedený do obecní kanalizace, která nemá omezenou kapacitu, se pak voda valila přes místní komunikaci.

„Ze 140,4 hektarů okolních pozemků přiteče voda do obce a má se vtěsnat do dvou rour o průměru padesáti centimetrů. To je vcelku absurdní situace. V období přívalových dešťů pak nastávají velké komplikace,“ komentuje těžkosti němčovický starosta Karel Ferschmann.
O zásadní změnu se ovšem Němčovice snaží už několik let. Počínaje rokem 2003 zmíněný starosta začal situaci důrazněji řešit.

„V rámci protipovodňového opatření jsme si nechali zpracovat projekt za sto osmdesát tisíc korun. Poté jsme žádali o finanční příspěvek Ministerstvo zemědělství v rámci programu Prevence před povodněmi II. Ten byl ale z poněkud bizarních důvodů zamítnutý. Proto jsme oslovili další subjekt, správce potoku – Lesy České republiky.

V současnosti je tedy protipovodňové řízení v jejich rukou a my skutečně pevně doufáme, že celá věc už bude směřovat ke zdárnému konci,“ s nadějným očekáváním dodává hlavní iniciátor projektu Ferschmann.