„Je to těžké,“ povzdechla si včera nad řešením teoretické části okrskové olympiády z chemie Martina Ševčíková. S dalšími kolegy ze základních škol Rokycanska a stejně starými středoškoláky se účastnila klání v laboratoři gymnázia, které se stalo hostitelem. Jinak akci stejně jako další olympiády
v okrese organizoval Dům dětí a mládeže v Rokycanech. 

„Už tradičně chemie patří
k obtížným soutěžím, své žáky do ní proto posílá méně škol. Letošek si co do náročnosti s předchozími nezadal. Navíc jsou úkoly postavené hodně na výpočtech, a ty dělávají řešitelům problém,“ obávala se trochu předsedkyně poroty Věra Faitová. Kromě ní se kontroly plnění úkolů ujala Květuše Horáková, Blanka Ježková a Lenka Sládková. Rozdělily si dohled nad plněním praktických úkonů, jež se odehrávaly v laboratoři školy, a teoretických v sousední třídě. Patnáct účastníků se proto rozdělilo na dvě části a po pětasedmdesáti minutách prostřídalo. Podle vlastností určovali neznámý prvek, řešili chemické reakce a rovnice, pro zpestření jim tvůrci do zadání zařadili i chemickou křížovku. „Letos se měli všichni podílet i na sestavování rovnic, ale postup byl natolik popsaný, že by to neměl být problém,“ uvedla za porotu Horáková. „V praktické části pracují hlavně
s určováním obsahu krystalové vody v modré skalici a stanovením obsahu látky
v roztoku,“ přiblížila snahu přítomných Ježková. Zatím její kolegyně Sládková svěřence úkolovala: „Do grafu vyznačte i spojnice. Potřebujeme vědět,“ objasňovala, „jestli jste přehlédli údaj a udělali numerickou chybu, nebo zda spíš neumíte číst v grafu.“
Nakolik se účastníkům
v tomto i dalších úkolech dařilo, napíšeme příští týden.