„Jsme taková malá velká rodina," zaznělo ve středu navečer při jubilejní oslavě Onko klubu Rokycany. Bylo mu patnáct.

„Žádný z nás netušil, že Onko klub bude slavit patnáctiny a že se toho dožijeme. Proto na zdraví! To je hlavní," pronesla za všechny členy sdružení, kteří poznali, co je to sehrát nejtěžší životní partii, předsedkyně klubu Anna Šímová.

„Taková iniciativa jako vaše, založená na základě společných zájmů a sloužící k prevenci i osvětě, má velký význam. Rokycany mají štěstí, že tu takových klubů lidé se zdravotním postižením vytvořili více. Ale to, co jste vy za těch patnáct let vykonali, mluví za všechno," konstatovala patron- ka akce senátorka Milada Em- merová. „Je také štěstí, že máte mezi sebou vedoucí, jakou je Anička. Když není dobré vedení, lidé se rozutečou. Vy ale držíte při sobě, podporujete se navzájem a pomáháte si. V tom je velká síla a vy máte té aktivity na rozdávání," dodala.

Za pravdu senátorce dala i patronka členek klubu, jíž je už celá léta primářka Božena Sůvová. „Do rokycanského Onko klubu vždy mířím s velkou láskou a moc a moc ráda," vyznala se. „Jsou to milé dámy, které překonaly samy sebe a našly sílu pomáhat dalším," podotkla ještě. „Paní primářka nás viděla všechny plakat," prozradila Šímová, „ale pak se i smát a dělat hlouposti. Před patnácti lety nikdo nevěděl, co je to Onko klub, dnes je známý i mimo Rokycany," dodala šťastně. Na holky onkovky, jak si říkají, také prozradila, že za tu dobu zorganizovaly 53 výletů a absolvovaly i rozmanité exkurze. Podílely se na 36 přednáškách, jako hosté i organizátorky. Zapojily se do Českého dne proti rakovině a rovněž do celostátního projektu Dokážeš to ty taky? Společně jezdí na rekondiční a ozdravné pobyty, ale vedle toho vyrážejí i do divadel, na koncerty a výstavy. Ty i samy připravují. Účastní se též kuličkiád a letos, přes neskutečné vedro, absolvovaly i pochod Avonu. Odvážně se ro- vněž pustily do nafocení kalendáře a podílely se na projektu píseckého gymnázia s ná- zvem Bolestné kameny. Díky Onko klubu mají Rokycanští také svůj Strom naděje.

Tyhle ´holky´, s nimiž se život nemazlil, přišly na to, že nejlepším lékem je od srdce se zasmát a užívat si to, co mají. Proto jsou tak rády i za znovuzískání klubovny; mají se kde setkávat a patřičně se všemi oslavit každé další narozeniny.

„Váš Onko klub znám už dlouho. Je takovým světélkem naděje v tunelu. Anička s dalšími tam nováčka uvítá, pobaví a vyšle zpět do života," svěřil se s pocitem místostarosta Ro-kycan Tomáš Rada, který se s kolegou Janem Šaškem za město významné akce účastnil. Hostů byla celá řada a milými gratulanty se stali i členové sboru Da Capo ze ZUŠ Rokycany. Pod vedením své sbormistryně Aleny Vimrové totiž koncertem v kostele Panny Marie Sněžné oslavu odstartovali.