Akci vysoutěžila firma Robstav. „Průběžně zhotovitele důrazně žádáme o rychlejší postup. Po jeho zatím posledním vyjádření je předpoklad dokončení stavby v únoru 2018. Jelikož se ale jedná o zimní období, záleží také na klimatických podmínkách,“ uvedl místostarosta Jan Šašek.

V době vánočních svátků byla stavba v celém rozsahu pozastavená, a to v termínu od 22. prosince do 8. ledna. „Povinností zhotovitele bylo staveniště po dobu zastavení prací zajistit a v daném období provádět i zimní údržbu komunikací. Chodník má být v celém úseku alespoň po jedné straně průchozí,“ dodal místostarosta.

Zatím byla v části od ulice Zeyerova ke křižovatce s ulicí Václava Nového zrekonstruovaná kanalizace a vodovod. Dále je už kompletně zvládnutá rekonstrukce komunikace včetně položení finálních vrstev asfaltu a chodníku po levé straně. V úseku zbývá dokončit veřejné osvětlení a rozvody metropolitní sítě. S těmito pracemi souvisí i dodělání chodníku po pravé straně.
V části stavby od křižovatky s ulicí Václava Nového, přes ulici Družstevní, ke křižovatce s ulicí Boženy Němcové je dokončená rekonstrukce kanalizace a byly zahájené práce na rekonstrukci vodovodu. Po dokončení zbývá zrekonstruovat komunikaci, chodníky a zajistit rozvody veřejného osvětlení a metropolitní sítě.

Cena za provedení prací dle smlouvy o dílo (ve znění dodatku) představovala 27 551 480 Kč včetně DPH. Vzhledem k nedodržení termínu dokončení město zvažuje vůči zhotoviteli penále.