Kompletní rekonstrukce Jiráskovy ulice ovlivní především motoristy, neboť se jedná o významnou komunikaci v centru města. „Pro likvidaci dřevin jsme zvolili období vegetačního klidu a nechceme ani narušit hnízdění ptáků. Kromě 19. a 20. února se bude kácet také 5. a 6. března,“ sděluje místostarosta Jan Šašek. Víkendy byly vybrané kvůli klidnějšímu provozu.

K zemi půjde postupně sedm kultivarů javorů, deset lip v Jiráskově ulici a také deset okrasných třešní (známých spíše jako sakury) v ulici Svazu bojovníků za svobodu. Kácení bylo povoleno příslušnými institucemi, přičemž diskuse se týkala doslova každého stromu. V Jiráskově ulici zůstanou stát čtyři lípy před budovou soudu a zachované budou dvě lípy i pás dřevin mezi sokolovnou a basketbalovou halou.

Moderní informační systém je umístěný na budově radnice
Radničtí instalovali elektronickou desku

Akci připravovalo město s Plzeňským krajem přes dvanáct let. Původně šlo jen o Jiráskovu ulici, ovšem navržené území rekonstrukce bylo postupně rozšířené o ulici Svazu bojovníků za svobodu, část Palackého ulice a o komunikaci na náměstí 5. května. Projektanti se snažili najít kompromis mezi vznikem nových parkovacích míst a zachováním zelených ploch. Výsadba, která je zde v plánu, se řadí k nejrozsáhlejším v Rokycanech. „V Jiráskově ulici plánujeme nově vysadit sedmdesát stromů, Půjde o 68 lip velkolistých a dva kultivary javorů před Fitzovou vilou. Šestnáct nových sakur v ulici Svazu bojovníků za svobodu se objeví až po dokončení stavby,“ dodává Šašek s tím, že bylo nutné s ohledem na výškové tvarování zajistit v zahraničí speciální sazenice těchto stromů.

Vlastní stavební práce mají odstartovat ještě v prvním pololetí.