Předpokládaný termín dokončení severního cípu hřbitova byl stanoven na polovinu října. „A lze předpokládat, že zhotovitel dílo předá ve třetím týdnu tohoto měsíce,“ potvrzuje mluvčí úřadu Adriana Jarošová. Náklady se pohybovaly kolem 1,8 milionu korun včetně daně.

Nově vybudované komunikace v rámci třetí etapy jsou napojeny na stávající chodníky. Se šířkou 2,5 metru a součástí investice bylo kácení stromů a výsadba nových dřevin. V blízkosti jednotlivých hrobů budou doplněny kořenové bariéry. Nový povrch je mlatový, s ohledem na pietní a parkové okolí. Řešení úpravy cest je založeno na minimalizaci zpevněných ploch. Ohraničeny jsou žulovými kostkami. Cesty jsou bezbariérové.

Vánoční strom v Rokycanech 2022
Vánoční strom pro Rokycany roste v Kyšicích

Dodejme, že návštěvníci hřbitova investici vnímají pozitivně. Trápí je ovšem nedostatek parkovacích ploch kolem areálu a také vzdálenost, kterou musí urazit kvůli čerpání vody.