Vyzpovídali jsme tu zkušeného starostu Josefa Plecitého, který se stal zároveň průvodcem po vesnici.

Jak jste přežili rok 2020, který většinou znamenal stagnaci plánovaných investic?

Pustili jsme se do rekonstrukce obou rybníků přímo ve vesnici. U vodní plochy poblíž bývalé hasičárny kvůli prasklé hrázi a následným průsakům. Horní rybník rovněž vodu neudržel a poznali to obyvatelé okolních domů, když měli občas zatopené sklepy. Akce se kvůli restrikcím protahovala, ale mohu říci, že jsme ve finále. Ještě během října počítáme s kolaudací.

S jakým rozpočtem hospodaříte?

Je to zhruba milion korun ročně, takže vyskakovat si příliš nemůžeme. Přesto jsme opravili komunikaci v obci i tah ke Kařezu, který je v našem katastru. Kromě toho se věnujeme klasickým opravám a údržbě obecního majetku.

Patří do něho také lesy?

Máme jich 78 hektarů a jsou v péči Lesů České republiky. Jmenovitě a svědomitě se o ně stará Václav Huml, s nímž udržujeme nadstandardní vztahy. Jenže porosty napadl kůrovec a místo očekávaného zisku musíme investovat.

Zastavil také u vás koronavirus společenský život?

Nebyli jsme výjimkou, přestože tady žádné společenské složky nemáme. Hasiči se rozpadli už před lety, protože se nám nepodařilo obsadit nutná školení na okresní úrovni. Oslovili jsme tedy SDH Zbiroh a byla to dobrá volba. Populární byly rybářské závody pro všechny věkové skupiny, jenže dvouletá covidová přestávka ani této soutěži neprospěla.