Druhá etapa rekonstrukce silnice Hrádek Mirošov včera doopravdy začala a práce se budou odehrávat za úplné uzavírky zmíněné silnice. Provádění je s ohledem na linkovou autobusovou přepravu a dopravní obsluhu přilehlého území rozdělené na dvě části. Rozhraním je odbočka za hřbitovem U Jakuba, směrem k letnímu kinu (III/11729). Celkově by práce měly trvat 120 dnů. Objízdné trasy povedou po sousedních komunikacích.