Prováděné práce si od července do prosince vyžádají částečná omezení silničního či pěšího provozu. „Kvůli co nejrychlejšímu uskutečnění se na nich budou podílet tři podnikatelské subjekty,“ informoval starosta Jan Baloun.

Za zastřešující firmu inženýr Kubrycht objasnil: „V Borku akce postihne nadjezd (poz.: most překlenující železnici), přes který ulicí Ke Střelnici směřuje místní komunikace. Je potřeba ho sundat a vytvořit novou nástavbu. Uzavírka je plánovaná od 10. července do zprovoznění budovaného nadjezdu, což by mělo být v prosinci.“

Před zahájením prací bude zprovozněna provizorní komunikace a železniční přejezd, umístěný asi 120 m od nadjezdu směrem do města. Zabezpečený bude výstražnými světly.

„Ve stejnou dobu se má sundavat a nově stavět i nadjezd v rokycanské ulici Žďárská cesta. Rovněž zde vznikne provizorní komunikace i železniční přejezd s výstražnými světly. Počítá se s ním asi ve vzdálenosti 120 metrů nad nynějším, směrem do centra,“ sdělil starosta Baloun.

Velkým soustem se podle zástupců Českých drah stane podchod pro pěší pod kolejištěm železniční stanice v Rokycanech, nacházející se napravo od ní. „Vzhledem k rozsahu rekonstrukce bude podchod zcela uzavřen od prvého července do sedmnáctého listopadu,“ upřesnil Kubrycht.

Místostarosta Jaroslav Mráz dodal: „Po rekonstrukci podchod nejen znova spojí obě části města, ale nově bude sloužit i k příchodu na nástupiště. Ta během úprav trati v prostoru stanice vzniknou.“ Náhradní trasa pro pěší povede oklikou. Buď až přes ulici Šťáhlavskou, nebo centrem – pod mostem u sokolovny. „Ten ale projde také rekonstrukcí a po její dobu, od 1. července do 17. listopadu, bude pod mostem částečně omezena doprava,“ vysvětloval Mráz. Jezdit se má jednosměrně, a to z centra. Průchod pro pěší bude po zmíněný čas zachovaný.

„Po sedmnáctém listopadu by už měla být dokončena také stavba nového podchodu pod kolejemi. Prorazí ho mezi dosavadním a starou nádražní budovou,“ uvedl starosta Baloun. Kdy ale bude, včetně navazujících částí, zpřístupněn veřejnosti, ještě není přesně dané.

Provedení sanací opěr a spodních částí nosné konstrukce mostu, celá nebude při rekonstrukci měněna, si také vyžádá třicetidenní úplnou uzavírku silničního provozu. „Teprve se upřesní, jestli k ní dojde v závěru rekonstrukce mostu – tedy zhruba od 15. října – při zachování průchodu pěších, nebo s jejich vyloučením. Druhá eventualita by přicházela v úvahu až po zprovoznění podchodu vedle výpravní budovy, to je po 17. listopadu. Varianty jsou ještě předmětem jednání,“ objasňoval Kubrycht.

V rámci optimalizaci železniční trati je naplánovaná i rekonstrukce mostu přes silnicí třetí třídy č. 2341 v Holoubkově. Úplná uzávěra bude vyhlášená od 1. července do 25. srpna 2009. Objízdná trasa povede přes Medový Újezd po silnici III/11721.