Město Rokycany má v současné době v majetku 254 opuštěných hrobů.
Jedná se o hroby, za které v minulosti nebylo zaplacené nájemné a zároveň uplynula tlecí lhůta. Tyto hroby byly zveřejněny veřejnou vyhláškou a následně dle zákona propadly do majetku města. Hroby jsou na městském hřbitově označeny cedulemi ,,Hroby k likvidaci“ a jejich seznam je občanům k dispozici ve firmě Rumpold - R Rokycany (tel. 371 724 788, paní Jančíková) nebo na správním odboru úřadu, telefonní číslo 371 706 116.

Zájemce o vybraný hrob si může podat žádost na Městský úřad v Rokycanech, správní odbor. Na základě žádosti bude objednáno odborné posouzení ceny kamenických prací náhrobku. Zájemce o opuštěný hrob má dvě možnosti:

a/ náhrobek si od města odkoupit za cenu dle znaleckého odhadu a uzavřít se správcem hřbitova ( Rumpold – R Rokycany) nájemní smlouvu na pozemek, který je pod vybraným náhrobkem.
b/ vybraný pozemek pod náhrobkem si pronajmout bez odkoupení náhrobku.