23. července

Jiří Lavička, Strašice, 69 let

25. července

Václav Pešta, Rokycany, 98 let

MUDr. Karel Majer, Rokycany, 96 let

Ivana Ludvíková, Strašice, 75 let

Rudolf Macák, Přívětice, 73 let

26. července

Marie Ungrmanová, Rokycany, 91 let

28. července

Milena Bůchová, Strašice, 64 let

Božena Křížová, Rokycany, 81 let

29. července

Milada Šnebergerová, Klabava, 91 let

30. července

Eduard Kodýtek, Břasy, 83 let

Údaje poskytly: Pohřební služba Cehláriková a Pieta