2. října

Emil Šimek, Dobřív, 73 let

3. října

Václav Košvanec, Holoubkov, 84 let

4. října

Jarmila Vosmíková, Rokycany, 58 let

5. října

Libuše Vitoušková, Rokycany, 85 let

Anastázie Cíglerová, Rokycany, 84 let

7. října

Helena Stáňová, Hrádek, 96 let

8. října

Vladimír Douša, Rokycany, 82 let

Václava Marková, Osek, 70 let

Josef Sak, Nevid, 82 let

Zdeňka Vágnerová, Hůrky, 86 let

Václav Vopat, Příkosice, 74 let

Údaje: Pohřební služba Eva Cehláriková

a Pohřební ústav Pieta Rokycany