6. listopadu

Martin Kodet, Sirá, 43 let

Jaroslava Biedermanová, Rokycany, 96 let

Zdeněk Procházka, Rokycany, 73 let

7. listopadu

Jan Vokoun, Hrádek, 55 let

Jan Vokurka, Borek, 76 let

8. listopadu

Jana Kotlárová, Strašice, 56 let

9. listopadu

Marie Svejkovská, Mlečice, 86 let

12. listopadu

Anna Tomášů, Nevid, 86 let

Ervín Štemon, Rokycany, 90 let

13. listopadu

Jaroslav Zeman, Vejvanov, 87 let

Údaje: Pohřební služba Eva Cehláriková a Pieta