5. srpna

Miroslav Tytl, Rokycany, 65 let

7. srpna

Jeroným Franta, Kříše, 68 let,

Alexandra Paterová, Skomelno, 66 let

8. srpna

Václav Klír, Těně, 64 let

11. srpna

Vlastimil Vondráček, Stupno, 67 let

12. srpna

Josef Tysl, Podmokly, 66 let

Tomáš Papaj, Dobřív, 64 let

Vlasta Králová, Bezděkov, 89 let

Údaje poskytla Pohřební služba Evy Cehlárikové, Rokycany