4. listopadu

Jaroslav Bartosch, Radnice, 70 let

10. listopadu

ing. Jindřich Vaník, Rokycany, 84 let

14. listopadu

ing. Karel Rubáš, Rokycany, 88 let

Marie Šašková, Mýto, 64 let

Antonín Štilip, Rokycany, 84 let

Květoslava Lexová, Břasy, 78 let

František Tejček, Cheznovice, 86 let

15. listopadu

Zdeňka Nosková, Rokycany, 89 let

Milan Kubrycht, Rokycany, 80 let

Ing. Václav Černý, Ejpovice, 67 let

16. listopadu

Miloslava Kratochvílová, Stupno, 69 let

Údaje poskytla Pohřební služba Cehláriková