25. března

Ondřej Beránek, Rokycany, 16 let

27. března

Jaroslav Soukup, Klabava, 78 let

30. března

plk. Ing. Karel Vávra, Rokycany, 50 let

31. března

Květoslava Klímová, Rokycany, 90 let

1. dubna

Marie Svobodová, Litohlavy, 73 let

Václav Bavúr, Rokycany, 67 let

Marcela Svobodová, Holoubkov, 86 let

Petr Černý, Volduchy, 67 let

2. dubna

Rudolf Kratochvíl, Stupno, 73 let

Marie Šístková, Rokycany, 94 let

3. dubna

Karel Řehořovský, Rokycany, 84 let

Alena Kroupová, Stupno, 83 let

5. dubna

Ivan Výborný, Rokycany, 71 let

6. dubna

Mária Nejedlá, Rokycany, 76 let

Vlasta Nováková, Rokycany, 86 let

Božena Hirschová, Rokycany, 90 let

Zdeněk Budín, Holoubkov, 88 let

Údaje: Pohřební služba Eva Cehláriková a Pieta

Omluva: V minulém týdnu bylo chybně uvedené jméno Josefa Wohlmutha z Rokycan. Pozůstalým se omlouváme.