4. listopadu

Pavel Král, Mirošov, 75 let

Jaroslava Králová, Břasy, 91 let

6. listopadu

Jiřina Vondráková, Břasy, 91 let

Josef Fišer, Cheznovice, 70 let

Karel Poslední, Ejpovice, 70 let

8. listopadu

Božena Vitoušová, Osek, 76 let

Údaje poskytla Eva Cehláriková, Pohřební služba