8. prosince

Miloslav Pelc, Svojkovice, 60 let

Jana Skolková, Ejpovice, 70 let

9. prosince

Jarmila Baumová, Mýto, 64 let

Petr Huml, Rokycany, 49 let

10. prosince

Irena Šístková, Hrádek, 82 let

Pavel Charvát, Klabava, 69 let

11. prosince

Františka Beštová, Podmokly, 92 let

Josef Honzík, Rokycany, 71 let

Václav Zelenka, Hůrky, 85 let

12. prosince

Zdeňka Patejdlová, Rokycany, 87 let

Růžena Kratochvílová, Rokycany, 80 let

13. prosince

Miroslav Kočárek, Holoubkov, 83 let

Rudolf Vildman, Dobřív, 76 let

Anna Tlučková, Rokycany, 86 let

15. prosince

Vlasta Vičarová, Rokycany, 74 let

Josef Jedlička, Mýto, 80 let

Údaje: Eva Cehláriková – Pohřební služba, Pieta