V uplynulých dnech jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:

19. ledna: Zdeněk Müller, Rokycany, 65 let

26. ledna: Marie Šmídová, Skomelno, 75 let

28. ledna: Květuše Novotná, Mirošov, 87 let

Věra Marková, Cheznovice, 91 let