V uplynulých dnech jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:

18. října: Antonín Pajer, Strašice, 80 let, Jiří Opatrný, Rokycany, 77 let

21. října: Mgr. Marta Pittnerová, Rokycany, 81 let, Květuše Opatrná, Hůrky, 94 let

23. října: Václava Tůmová, Rokycany, 74 let