25. března

Eva Slezáková, Mirošov, 73 let

26. března

Miroslav Veselý, Mýto, 86 let

27. března

Vendulka Herinková, Všenice, 79 let

Jana Svobodová, Rokycany, 73 let

28. března

Jaroslava Kuncová, Mýto, 91 let

Karel Friedrich, Cekov, 68 let

30. března

Anna Matasová, Rokycany, 80 let

1. dubna

Milada Sudová, Rokycany, 82 let

Vlastimil Dolejší, Volduchy, 67 let

Vladimír Blahník, Rokycany, 50 let

2. dubna

Hana Stáňová, Hrádek, 55 let

Hana Opatrná, Sirá, 76 let