8. listopadu:

Jaroslav Lhoták, Všenice, 55 let

9. listopadu:

Vlasta Kaloušová, Radnice, 80 let,

Marie Humlová, Cheznovice, 88 let

11. listopadu:

Jiří Mošna, Holoubkov, 87 let

12. listopadu:

Jiří Cipl, Hrádek, 77 let,

František Balvín, Rokycany, 83 let

13. listopadu:

Miluše Jedličková, Cheznovice, 82 let

14. listopadu:

Jaroslav Soukup, Mirošov, 76 let