4. března:

Jana Mašková, Rokycany, 59 let

7. března:

Viktor Řehořovský, Rokycany, 80 let,

Jiří Trachta, Rokycany, 72 let

11. března:

Václav Kalouš, Radnice, 81 let