7. června
Bohumír Kendrala, Těně, 75 let
Marie Gallová, Rokycany, 82 let
Štefan Boldy, Rokycany - Němčičky, 78 let

10. června:
Věra Nociarová, Holoubkov, 87 let
Anna Zoubková, Stupno, 78 let

11. června:
Karel Dibus, Terešov, 69 let