Akci pořádá Úřad práce v Plzni s kontaktním pracovištěm Rokycany. Je určena všem, kteří se zajímají o téma dobrovolnické práce. V rámci programu se zájemci dozvědí, jak lze pomoci ostatním, čím se zabývá Oblastní charita a jaké výrobky vznikají v její dílně. Dále jaké problémy řeší matky a děti v azylových domech, jak je možné pomoci např. s doučováním dětí nebo jakým způsobem je možné pomáhat nemocným, seniorům či handicapovaným spoluobčanům.

Na tyto a jiné otázky odpoví na nádvoří úřadu zástupci Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM Plzeň a Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA Plzeň. Výrobky představí Oblastní charita a nabídku nového učebního oboru, který souvisí s tématem sociální pomoci prezentují představitelé Střední školy v Jeřabinové ulici.

V zasedací místnosti TRIANA MÚ Rokycany o svých dobrovolnických programech a projektech budou se studenty všech středních rokycanských škol a s dalšími návštěvníky besedovat další odborníci (Diakonie, Člověk v tísni, atd.).