„Část investice nám pomohla zafinancovat získaná dotace, která byla téměř půl milionu korun, zbytek šel z obecního rozpočtu. Už máme kompletně vyměněná okna za plastová, dvě třídy získaly novou podlahovou krytinu a v tomto týdnu je tu malíř. Do konce prázdnin chceme být s pracemi hotovi a ještě nás čeká oprava střechy,“ informoval osecký starosta Jaroslav Peroutka.

Na novou školu se těší téměř šedesátka dětí. Loňský ročník byl podle ředitelky Základní školy Osek slabší vlivem demografického vývoje. Letos ale očekává nástup více prvňáčků. „V minulém roce jsme měli udělenou výjimku, teď ale přijde silný ročník, takže naši stávající šedesátku dětí posílí nová početná třída,“ sdělila ředitelka oseckého vzdělávacího zařízení Irena Lepešková.

Rodiče dětí si změnu školy pochvalují. „Syn Petr jde teď do osmé třídy. Moc si cením toho, že škola nabízí tolik zájmových kroužků. Byla jsem se tam na ty opravy podívat a vypadá to opravdu moc hezky. Doufám, že se jim podaří získat peníze i na posluchárny, protože jazyky jsou v dnešní době opravdu důležité,“ řekla maminka jednoho z žáků Eva Bohuslavová.

Kromě toho, že získali statut Ekoškola se devítiletka specializuje také na výuku cizích jazyků. „Ty u nás učí kantoři se stoprocentní aprobací. Angličtina je povinná a jako druhý jazyk si děti volí mezi němčinou a ruštinou. Právě z těchto důvodů doufáme, že nám vyjde další etapa plánované rekonstrukce podkroví, spojené s výstavbou poslucháren cizích jazyků a kabinetů,“ dodala Lepešková. Také v této investici čekají Osečtí na schválení dotace.

Škola by do budoucna měla přistoupit i k opravě své zahrady. „Stávající dvorek by se měl změnit na ekozahradu včetně části s bylinami a ekojezírkem. Projekt už máme vypracovaný a schválený, tak uvidíme,“ těší se Lepešková.