„S ohledem na šířkové uspořádání komunikace, její stavební stav a značný provoz bude náhradní trasa pro chodce vedena ulicí Voldušskou. Stavba kanalizace bude prováděna po zhruba dvacetimetrových úsecích. Po dokončení každého úseku bude v místě výkopu provizorně obnoven chodník a chodci, kteří půjdou do místa za výkopem, budou muset použít náhradní trasu,“ uvedl mluvčí úřadu Jan Engler. Pěšáci, kteří se vypraví do prostoru před výkopem, budou moci využít provizorní chodník v Osecké ulici.

To samé bude platit pro chodce, kteří půjdou například z ulic Nad Strání, U Nemocnice a podobně. V případě, že bude výkop kanalizace probíhat pod těmito ulicemi (směrem do centra města), budou muset využít náhradní trasu, která bude po dobu stavby udržována ve schůdném stavu.

Silniční provoz bude veden střídavě jedním jízdním pruhem, a to v úseku výkopu kanalizace.