Vzájemná nevraživost a dusná atmosféra provází zasedání zastupitelstva v Oseku. Představitelé obce bouřlivě diskutují, často jeden druhého berou za slovo, někdy se dokonce z řad veřejnosti dočkají i potlesku. Jedno je jisté, tamější situace je napjatá, víska se totiž rozdělila na dva názorové tábory.
I přesto, že zastupitelé se v novém složení sešli teprve čtyřikrát, rozhodně se jejich schůze za nezáživné označit nedají. Hlasování téměř výlučně končí 8:3. Skóre v podstatě kopíruje výsledek říjnových komunálních voleb, v nichž suverénně zvítězilo Sdružení pro rozvoj obce Osek. Tito nezávislí kandidáti tvoří osm zastupitelů, a tedy první ideovou skupinu. Druhá se skládá ze třech, reprezentujících Občanskou demokratickou stranu, Osecké sdružení přátel sportu a Sdružení občanů Oseka a Vitinky. Zájem o veřejné dění ve vesnici stoupá.

"Lidem, kteří chodí na zastupitelstvo, není lhostejná budoucnost obce, sdělila Lenka Bejčková, představitelka menšinového tábora. „Zajímá je způsob fungování veřejné správy.“ Jaroslav Peroutka, osecký starosta a reprezentant tábora většinového, hodnotí celou situaci odlišně: „Na zasedání chodí hlavně příznivci opozice. Naši voliči jsou spokojení.“ Názorová shoda mezi oběma zmíněnými panuje alespoň v tom, že pozornost obyvatel stoupla také díky Jaroslavu Hlůžkovi, starostovi tělocvičné jednoty Sokol Osek. Ten se stal členem zastupitelstva nově. „Místní Sokol má 287 členů, což je téměř třetina obce, proto zájem obecně zesílil,“ vysvětlila Bejčková.

Nesouhlas mezi dvěma takřka znepřátelenými stranami však panuje téměř ve všech projednávaných záležitostech. Tříčlenné kolegium dokonce považuje určité kroky opozice za nekorektní, usiluje proto o viditelné změny. „Se zbývajícími zastupiteli se urputně snažíme, aby se dodržovala legislativa a vlastní nastavená pravidla v podobě směrnic,“ podotkla Bejčková. Starosta Peroutka ovšem veškerá rozhodnutí vidí jako správná. „Ani smysluplné návrhy opozice, jež by neměly být problematické, neprojdou,“ dodala Bejčková. Shledává za problematické například neschválení umístění všech směrnic na internet.

V současnosti se předmětem opakovaných sporů staly výtky vůči zhotovovaným zápisům ze schůzí. Na jednání mnohokráte vystoupili členové menšiny, aby se ten nebo onen záznam upřesnil či doplnil. „Žádali jsme o opravu zápisu z předešlých zasedání, zejména doplnění protinávrhu pana Hlůžka týkajícího se schválení rozpočtu, který v zápisu ze zastupitelstva chyběl,“ vytkla Bejčková. Peroutka zhodnotil výstupy soků následovně: „Jejich požadavky jsou nesmyslné. Nemají s komunální politikou žádné zkušenosti.“

Je patrné, že mezi oseckými názorovými tábory zatím probíhá úporný boj. Zdali povede ke zdárnému konci, je ovšem otázkou.,