Nejprve v krajském a případně v celostátním kole musí uspět vyvolení účastníci jedenadvacátého ročníku prestižní soutěže Vesnice roku.

Na Rokycansku se tentokrát přihlásilo osm men- ších míst. Je mezi nimi například Raková, která už loni sahala na Plzeňsku po prvenství. „Zkusíme to znovu a třeba vyhrajeme," má jasno starosta František Bůcha.

Konfrontace obnáší několik oblastí: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost. Dále inženýrské sítě a úspory energií, péči o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. „Přeji všem soutěžícím obcím, aby se jim v letošním ročníku dařilo, ale také aby získaly cenné zkušenosti," řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Kdo se přihlásil?

V rámci okresu zareagovalo těchto osm míst: Břasy, Bušovice, Chlum, Kamenný Újezd, Kornatice, Plískov, Přívětice, Raková.