Soutěžilo celkem osmnáct nemovitých kulturních památek, jejichž obnova nebo její významná část byla dokončena v roce 2022. Kategorie byly dvě. Jedna byla věnována stavbám a druhá sochám a drobné architektuře. Mezi stavbami hlavní cenu získala citlivá oprava areálu venkovské usedlosti čp. 30 s chalupou čp. 19 v obci Studená nedaleko Kralovic. Tyto stavby jsou cenným dokladem venkovské architektury severního Plzeňska. Zdařilá obnova Pražské (Červené) brány městského opevnění v Horažďovicích obsadila druhé místo a ocenění také získala celková obnova kaple sv. Judy Tadeáše ve Štítarech u Hostouně.

„Bylo to velmi těžké rozhodování, protože některé objekty jsou si podobné, takže tam rozhoduje i původní kvalita stavby. Převážilo i to, že nešlo jen o dílčí opravu, ale některé kostely jsou úplně celé opravené i s interiérem. K tomu jsme také přihlíželi. Na pořadí jsme se v komisi neshodli, ale matematickou metodou jsme dospěli ke shodě,“ popisuje rozhodování jeden z členů komise plzeňský architekt Jan Soukup.

Druhou kategorií byly sochy a drobná architektura. Zde hlavní cenu získal Vladimír Lobkowicz za restaurování soch sv. Pavla a sv. Jana v areálu kostela Narození Panny Marie „Na Horničce“ v Plzni – Křimicích, kde restaurátorský zásah zahrnoval kromě zpevnění a modelace soch i doplnění chybějících částí včetně kovových doplňků. Oceněno bylo i restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a pamětního kříže v Horšovském Týně na silničním mostě přes Radbuzu a také restaurování soch sv. Vojtěcha a sv. Floriána v Nečtinech.

A/ Novostavby budov: Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni
O titul Stavba roku Plzeňského kraje se uchází 40 děl. Vyberte nejlepší

„Věřím, že ocenění v soutěži je takovým poděkováním, které inspiruje i další vlastníky památek k příkladné péči o ně a přispěje k rozvoji péče o kulturní dědictví v našem kraji,“ uzavírá Libor Picka, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovní ruch.

V soutěži měla možnost hlasovat i veřejnost, která až do konce loňského roku mohla posílat své hlasy vybraným projektům prostřednictvím portálu soutezpamatka.plzensky-kraj.cz. Nejvíce těchto hlasů získala obnova omítek, fasád a plechové krytiny věže kostela sv. Bartoloměje ve Volduchách a restaurování a přemístění sochy Panny Marie Immaculaty v Podmoklech.

Zástupci jmenovaných projektů převzali na slavnostním setkání ocenění z rukou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka.