ROKYCANY - Představitelé města rozhodli o uzavření Parku u Plzeňské brány. Přiměla je k tomu prognóza počasí s hrozbou silného nárazového větru. Také dnes až do odpoledních hodin mají komplikace pokračovat. V dopravě, při zabezpečení objektů a vyloučeno není přerušení dodávky elektrické energie.

ROKYCANY - Regionální výstavu z dobových školních fotografií chystají na červenec a srpen v rokycanské knihovně. Pokud máte doma takové snímky (ideální před padesáti lety a více), přineste je na Masarykovo náměstí. Fota budou naskenována a hned vrácena.

ROKYCANSKO - Představitelé Sportovní a tělovýchovné organizace Rokycanska (STOR) rozeslali do spolků a jednot anketní lístky na Sportovce okresu za uplynulý rok. Vyplněný formulář bude zaslaný zpět na e-mail: referentka@storokycany.cz nebo na adresu: Jiráskova 214, 337 01 Rokycany.

Komise vybere z návrhů nejvýraznější úspěchy a s předáním ocenění počítá v obřadní síni rokycanské radnice 25. března.

PLÍSKOV - Od devatenácti hodin zítra jednají zastupitelé Plískova. V úvodu se v sídle úřadu věnují žádosti o těžbu vybrané dřevní hmoty z obecního lesa. Následují žádosti o krajské dotace pro letošní rok, informace o investičních akcích roku 2022 a příspěvky pro ČSOP v Rokycanech nebo na chod Svazu tělesně postižených.

V diskusi se bude hovořit o zapojení zájemců ve veřejně prospěšných pracích, obnovení činnosti kulturní komise nebo náplni projektu Ukliďme Česko.

PODMOKLY - S variantou vytvoření národního parku se nehodlá smířit iniciativa Otevřené Křivoklátsko. Považuje současné vyhlášení chráněné krajinné oblasti za dostatečné. Naopak vyhlášení parku není podle iniciativy vhodnou formou ochrany kultury a hospodaření v této oblasti.

Protože jde o lokalitu, která výrazně zasahuje do severní části Rokycanska, poutá pozornost například v Podmoklech, Čilé a dalších obcích. Lidé zde mohou připojit podpisy pod petici iniciativy v sídlech úřadů.