„Žádost o dotaci pro záměr rekonstrukce a rozšíření plochy budou Rokycany směrovat na září. Výzva už je známá,“ sdělil mlučí městského úřadu Jan Engler.

Začátkem týdne se zastupitelé také už usnesli na názvu. Vybírali ze čtyř variant doporučených radou na základě zvážení více než osmdesátky návrhů zaslaných obyvateli. Zněly: Lipovka, park U Starého hřbitova, U Nejsvětější Trojice a U Plzeňské brány. Poslední z nich získal nejvíc hlasů, což o pojmenování parku rozhodlo.

Trochu problém by se mohl odvíjet od toho, že v těsné blízkosti (bývalé technické služby) má vzniknout sběrný dvůr. Zastupitelé to rozhodli při stejném jednání. „Důležité je, o jaký odpad půjde. Stejně ale sousedství není nejlepším řešením,“ míní třeba Jana Pospíšilová z Rokycan. “Půjde o věci náročné na uskladnění a kontejnery umístíme navíc v budovách,“ sdělila místostarostka Marie Hlávková.