„Doprava tvoří v Rokycanech přibližně šedesát procent veškeré práce strážníků. Z toho 75% řešených dopravních přestupků se týká nesprávného parkování,“ uvedl Petr Wohlmuth, velitel městské policie.

Významný podíl na celkovém množství přestupků má také porušení zákazu vjezdu, zejména díky dopravním omezením ve středu města.
„Parkování v zákazu vjezdu samo o sobě není přestupkem, zde je primární ten vjezd. Vzhledem k dopravnímu režimu na Masarykově náměstí a v ulicích Smetanova a U Spilky, se právě díky porušením zákazu vjezdu navyšuje množství vozidel v lokalitě, a tím i potíže s parkováním,“ pokračuje Wohlmuth.

Během dne se problém parkování projevuje ve středu města, kde jsou porušovány zejména zákazy stání a zastavení, časově omezená – třicetiminutová parkování a také neoprávněné parkování na vyhrazených parkovištích. Častým přestupkem souvisejícím s parkováním je využívání placených parkovišť bez zaplacení parkovného.

„Ve večerních hodinách se problém s parkováním přesouvá do sídlišť, kde jsou porušovány zejména zákazy stání a vozidla se při parkování mimo komunikaci dopouští neoprávněných záborů veřejného prostranství a parkují na veřejné zeleni. Parkování v křižovatce a u přechodu pro chodce také není výjimkou,“ doplňuje velitel městské policie.

Samostatnou kapitolou spojenou s parkováním je obvyklý problém všech měst, a to nedodržování předepsané průjezdnosti při parkování vozidel na místních, spíše okrajových, komunikacích.

„V roce 2009 bylo Městskou policií uděleno 1224 blokových pokut za dopravní přestupky a použit byl 924krát technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, tedy botička. K počtu dopravních přestupků je třeba přičíst přibližně dvacet procent dopravních přestupků neevidovaných, ale řešených domluvou,“ uzavřel Wohlmuth.