Osm z nich bylo pro pokračování podle původního plánu, tři se zdrželi hlasování a pět bylo proti. Kvůli karanténě pak chyběli čtyři kolegové.

Investice za bezmála osm milionů byla zahájena v srpnu. Právě v té době se začala rodit petice proti plánovanému podříznutí šesti javorů, jednoho jasanu a náletových dřevin při komunikaci k fotbalovému stadionu. Iniciátory byli Ondřej a Martina Dostálovi. „Přišli jsme na kácení příliš pozdě. Schvalování projektu proběhlo v tichosti a nebylo patrně vyvěšené ani na úřední desce,“ konstatovali manželé, kteří nashromáždili přes šest set podpisů. Zároveň oslovili dendrology, krajináře a připravili kompromisní variantu s menší parkovací plochou. Dostál při jednání využil šanci ke třem diskusním příspěvkům, ale většinu zastupitelů nepřesvědčil. „O zeleň určitě nepřijdeme. V projektu se počítá s výsadbou šesti vzrostlých stromů. Navíc by při úpravě mohlo dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách,“ upozornila například Zdeňka Lišková (KSČM).

Ke stávajícím 120 místům jich přibude 65 včetně nového průjezdu ke stadionu. Prostor využívají motorizovaní návštěvníci proslulého koupaliště, in-line dráhy, krytého bazénu, workoutové plochy i fotbalových hřišť FC.

Firma Berger Bohemia má s pracemi končit 20. listopadu. Už nyní je jisté, že kvůli protestu termín nestihne.