S projektem město uspělo se žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Finanční prostředky z Evropské unie umožní konečně uskutečnit záměr našich předků starý téměř sto let (neboť k prvnímu pokusu přeměnit „Starý hřbitov“ na park došlo totiž již v roce 1920).
Cílem rekonstrukce je rozšířit a především oživit, zpřehlednit, prosvětlit i rozveselit prostor „Starého hřbitova“ tak, aby ztratil svůj dosavadní ponurý až hřbitovní vzhled, který dosud mnohé odrazoval od jeho návštěvy. Park získá zajímavé architektonickými prvky, lavičky i odpadkové koše a také informační tabule. Nové bude také veřejné osvětlení (včetně nasvícení kostela Nejsvětější Trojice) i cestní síť a také sadové úpravy s výsadbou barevně zajímavých stromů a nápadně kvetoucích keřů.

Stávající park bude nejen zrekonstruován, ale též podstatně rozšířen jižním směrem (k autobusovému nádraží). Zvětší se o plochu bývalého zahradnictví Technických služeb poté využívanou jako zásobní zahrada Lesů města Rokycan. Tím se park stane průchozím ve směru od autobusového a vlakového nádraží. Na severozápadní straně přibude nový vstup z Plzeňské ulice „Kamennou branou“.

Více přímo v Deníku.