Kurz je pětitýdenní přípravou před přijímací zkouškou. Tu zahájí osmá ranní hned po Velikonocích, tedy v úterý 26. dubna.
 „Přihlášky podalo padesát uchazečů, přijímaly se do 15. března. Nikdo nový už přibýt nemůže. V září otevřeme jednu primu osmiletého gymnázia, brát budeme třicet studentů,“ sdělila ředitelka školy Drahomíra Rancová.

„Nechtěla jsem, aby mě testy zaskočily, proto raději navštěvuji přípravné kurzy. Vím, že nás sice přímo na zkoušku nepřipraví, ale poznám formu, jakou se budou znalosti zjišťovat,“ uvedla Iva.

Patří mezi devětatřicet zájemců, kteří nyní týdně absolvují vždy po hodině a půl tréninku z českého jazyka a vedle toho rovněž z matematiky. Žáci jsou rozděleni do dvou kurzů, přičemž každý vedou dva vyučující. „Vybrali jsme k tomu záměrně vedle žen i muže, aby účastníci viděli, že chlapy ve sboru máme také,“ usmívala se ředitelka. Letos gymnázium nevyužije pro zkoušku SCIO testy, zadání sestavily jednotlivé předmětové komise školy.

Volnější kapacitu má zařízení pro zájemce o studium na čtyřletém gymnáziu. V rámci faktu, že si žáci devátých tříd mohou podat přihlášku ke studiu na tři střední školy, obdrželo gymnázium 61 žádostí. „Dokud ale nebudeme doopravdy mít zápisové lístky, těžko odhadnout, zda bude ve finále potřeba třída jedna nebo dvě,“ konstatovala Ran ová. Zatím má povolení ote– vřít jednu třídu, ale… „Jestliže by padesát žáků v prvním kole přijímacího řízení opravdu chtělo k nám, kraj přislíbil možnost otevření ještě jedné třídy. Ve druhém kole by se pak studenti mohli doplnit,“ dodala ředitelka.

Do čtyřletého gymnázia se všichni budou přijímat beze zkoušek. Sedmadvacet přihlášených má maximálně jed– nu dvojku na vysvědčení, sedmnáct z nich zvládá učivo na samé jedničky. Jen v případě, že by se příští školní rok zahajoval pouze s jednou třídou tohoto směru, by průměr prospěchu svou roli sehrál.