Leží na katastru Hůrek a patří městu Rokycany, které již prodej odsouhlasilo. Voda z obecního vrtu se teď složitě přečerpává přes vodojem, který patří Železárnám Hrádek. Po stavbě vlastního vodojemu bude Pavlovsko v zásobování vodou soběstačné.