Vyslechlo si ji přes padesát posluchačů v klubovně tamního sportovního klubu. Byla pro ně připravena projekce s fotografiemi, dobovými kresbami a mapami, doplňujícími zajímavý výklad.

O zájmu svědčila i prodloužená – ve finále dvouhodinová verze autorovy přednášky s následnou diskuzí nad nalezenými archeologickými předměty. Ti, kterým ani to nestačilo, si domů odnášeli některou z autorových početných publikací, které bylo možné zakoupit.