Sídlí v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Hradební ulici č. 13. Pečovatelská služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelky pomáhají klientům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, nebo poskytují podmínky pro osobní hygienu, praní a žehlení prádla, zajišťují dovoz stravy, nákupů, pochůzky dle požadavků klienta a pomáhají při zajištění chodu domácnosti.

Služba je poskytována v pracovních dnech: pondělí – pátek od 6.30 do patnácti hodin. V provozní době jsou poskytovány klientům koupele v bezbariérovém středisku osobní hygieny v DPS Rokycany.

Nabídka sociálních služeb je k dispozici na www.rokycany.cz, u vedoucí pečovatelské služby paní Ing. Evy Dudlové – telefony 371 722 467, 737 233 564, e-mail: eva.dudlova@rokycany.cz.