Počítačový tomo-graf pro Rokycanskou nemoc-nici se zřejmě opozdí, ale pořád je naděje na jeho získání.

Poté, co Plzeňský kraj musel zrušit veřejnou zakázku na dva stejné přístroje pro Rokycany a Stod jelikož ve stanovené lhůtě byla doručená jen jedna nabídka (což je podle zákona nepřípustné), nastalo ve zdejší nemocnici velké rozčarování. Zvládnout nové výběrové řízení už do konce roku nebylo reálné, nestihlo by se. Prostředky, s nimiž se počítalo na vysněný přístroj, se tak mohly ocitnout v ohrožení. Obavy Rokycanských však netrvaly dlouho. Představitelé kraje totiž vzápětí přišli na jiné řešení: Peníze na koupi vytouženého, a dnes už běžného, pomocníka lékařů poskytne přímo nemocnici, a to formou navýšení jejího základního kapitálu. Podle mluvčí krajského úřadu Aleny Marešové se jedná o peněžitý vklad ve výši 18 milionů.

Finance na koupi CT už máme převedené na účet. Mohlo by se soutěžit," informovala včera ředitelka nemocnice Hana Perková. „Musíme si ale ještě vyjasnit potřebné vztahy s pojišťovnou. Jednání je naplánované," objasňovala nezbytné kroky Perková. V průběhu dění kolem tomografu pro nemocnici v Rokycanech byla v rámci republiky opětně usta- vená komise pro rozmísťování zdravotnické techniky. I ta ještě musí k tomografu zaujmout stanovisko.

Pokud jde o místo, kde má být v budově přístroj umístěný, za stanoviště byl tomografu vybraný prostor bývalých laboratoří proti rentgenologickému pracovišti. Tím bude vyšetřovací centrum pohromadě. Stavební práce se chýlí ke konci. Zesílená je podlaha, změněné příčky a došlo i k dalším potřebným úpravám. Vše za chodu ostatních pracovišť, což si vyžadovalo velikou toleranci zaměstnanců a na druhou stranu od stavbařů maximální míru ohleduplnosti. V horizontu dvou týdnů ale má být už vše hotové.

„Zisk tomografu je pro nás z hlediska zefektivnění péče o pacienty a zrychlení vyšetření nezbytný," říká ředitelka Perková. Zvýší se tím ale i komfort pro nemocné v tom smyslu, že už nebudou muset kvůli uvedenému druhu vyšetření cestovat do jiných zdravotnických zařízení. Nemocnice tím ve finále i ušetří, protože úhradové platby, které tak převádí jinam, jí za nových podmínek zůstanou.