Zatím je sice na posledním místě prioritních oprav komunikací a chodníků, ale do seznamu se už propracoval, a to jako čtyřicátý. „Na prvním místě je naproti tomu rekonstrukce ulice B. Němcové, která už probíhá. Potom by se měla dočkat ulice U Hvězdárny a Nad Průhonem,“ informoval mluvčí radnice Jan Engler. Pokud jde o seznam samotných chodníků, je na tom ten na Pražské lépe, patří mu pozice čtrnáct. V čele je pak chodník v Horákově ulici.