Jak vypadá situace na Rokycansku jsme se zeptali na vedení Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. „V havarijním stavu není v silniční síti Plzeňského kraje žádný most,“ informoval ředitel Pavel Panuška.

„Dohromady je na silnicích II. a III. třídy v území 964 mostních objektů. Z toho je jich ve špatném stavu 130 a ve velmi špatném je 39 mostů, které bude nutné v krátkodobém horizontu zrekonstruovat nebo přestavět,“ dodal Panuška. K problematice Tomáš Kunzendörfer, vedoucí úseku mostů SÚS, dodal: „Na Rokycansku se nachází 102 mostů. Z toho v bezvadném až uspokojivém stavu je 81. Ve špatném stavu šestnáct a ve velmi špatném stavu pět.“

Pokud jde o mosty ve velmi špatném stavu, mezi ně se řadí most v Terešovské Huti. Podle Kunzendörfera má být zařazený do plánu zpracování dokumentací pro rok 2018. Další most ve velmi špatném stavu je s označením Svojkovice – Holoubkov. Stal se součástí projekční přípravy kompletní opravy silnice 605.

Třetí a čtvrtý ze skupiny se nacházejí u Skořic. K opravě by mělo dojít už během příštího roku. Poslední velký marod je u Svinné. „Hotovou máme projektovou dokumentaci a došlo na řešení majetkoprávních vztahů. Předpokládáme, že stavební povolení bude vydané příští rok a k realizaci dojde v roce 2019,“ doplnil Kunzendörfer.