Sedmiletý hřebec Merlin pochází přímo z chovného plemene v anglickém Exmooru a ve skupince je dominantní. Z obavy, aby nadvládu neuplatňoval při transportu a nedošlo ke zranění zbývajících čtyř koníků, teprve ročních, byl převezený zvlášť. Ještě pár hodin předtím se všichni popásali v milovické rezervaci, kde ale začínalo být těsno. Vzhledem k už malé úživnosti prostoru počínala zvířata strádat.

O vytvoření nového domova pro Merlina a čtyři hříbata narozená už v Milovicích se doslova za pět minut dvanáct postaral podnikatel Robert Beneš. Se získáním koní pomohla společnost Česká krajina. Před časem Beneš od ministerstva koupil asi čtyři-cet hektarů bývalého vojenského areálu a dalších deset směnil s městem. „Plocha se skoro třicet let neudržovala, takže ji bylo třeba vyčistit. Podle studie ochránců přírody došlo i k částečnému odstranění neperspektivních stromů. „O podrost se spásáním listů a měkkých dřevin postarají sami koně, mají rádi i jehličí. Dokrmovat je není třeba, jen je nutné zajistit jim dostatek minerálů a vody. S ´čištěním´ prostoru poníkům brzy pomohou i další kolegové a také zubři. Samec a dvě samice přicestují za měsíc a v Rokycanech vznikne chovné stádo. Zatím je v Polsku. Na jaře přibudou také pratuři. „Staneme se tak asi jediným místem v Evropě, kde budou tři velcí kopytníci žít pohromadě,“ pochlubil se podnikatel. Poníky umístil do třináctihektarového výběhu, kde nechybí ani loučky a tůňky. „V ně se přeměnily jámy zbylé po zakopávání vojenské techniky. Jen jsme je pročistili. Koně se v nich v horku rádi válí,“ dodal. Beneš. Další vyhrazené území, které se zvířatům po přivyknutí lokalitě otevře, má rozlohu 36 hektarů. Dovnitř nebude mít veřejnost kvůli vlastní bezpečnosti, zejména s ohledem na zubry, přístup. „Mezi pozemky je ale zachovaná cesta. Až výběhy propojíme, překlene ji lávka. Odtud bude možné zvířata i sledovat,“ sdělil k záměru podnikatel.

Někdejší rokycanské cvičiště se řadí k evropsky významným lokalitám. Zejména kvůli výskytu kuňky žlutobřiché, skokana štíhlého, užovky obojkové, sibiřského kosatce, upolínu nejvyššího i dalších jedinečných druhů Právě k jejich rozmnožení už odteď koně prošlapáváním cestiček a čištěním podrostu napomohou.